Trang chủ > Về chúng tôi > Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - CSR
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - CSR

Tại Công ty Quảng cáo Sơn Đề Can, chúng tôi cam kết tạo ra những sản phẩm tiên tiến theo cách thức có trách nhiệm - tôn trọng mọi người, cộng đồng mà chúng tôi hoạt động cũng như môi trường. Tiêu chuẩn trách nhiệm của doanh nghiệp toàn cầu và mục tiêu bền vững của chúng tôi để: 

 • Tạo ra môi trường làm việc bền vững, thỏa đáng trong đó mọi nhân viên đều phát triển.
 • Giảm thiểu tác động môi trường khi đưa các sản phẩm ra thị trường.
 • Duy trì chuỗi cung ứng có trách nhiệm có tác động môi trường tối thiểu và cơ sở nhà cung cấp sản xuất hỗ trợ và tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội và doanh nghiệp được kỳ vọng.

Đối với Nhân tố con người

Sự thành công trong kinh doanh và khả năng đổi mới của chúng tôi có liên quan trực tiếp với trạng thái khỏe mạnh của tài sản có giá trị nhất của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi. Nét đặc sắc của công ty chúng tôi và khả năng tạo ra môi trường làm việc bền vững, thỏa đáng được xác định bởi sự chính trực cá nhân và sự trung thực của các nhân viên, vì chứng tôi nỗ lực tuân thủ các thực tiễn kinh doanh có trách nhiệm, trung thực và có đạo đức.

Quyền con người

Chúng tôi cam kết duy trì các nguyên tắc cơ bản về nhân quyền cho tất cả nhân viên của công ty. Sự tôn trọng đối với việc bảo vệ và duy trì nhân quyền được hướng dẫn bằng các nguyên tắc được nêu trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Mối quan hệ của chúng tôi với nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp, và với các quốc gia và cộng đồng mà chúng tôi hoạt động, phản ảnh các nguyên tắc được đề ra và tham khảo trong chính sách CSR. Ngoài ra, chúng tôi thúc đẩy việc tự do lựa chọn việc làm và nghiêm cấm các hành vi quấy rối và phân biệt đối xử.

Giờ giấc làm việc

Chúng tôi nỗ lực cung cấp lịch làm việc cân bằng với thực tiễn lao động tại địa phương cho các nhân viên. Đối với các nhân viên thi công sản xuất, chúng tôi tuân theo qui định của nhà nước về lao động nhằm hạn chế việc làm thêm giờ quá mức. Các nhà cung cấp sản xuất phải tuân thủ Quy tắc Ứng xử với các Nhà cung cấp của chúng tôi và triển khai ít nhất 24 giờ nghỉ liên tục sau mỗi khoảng thời gian 7 ngày.

Sức khỏe và An toàn lao động

Chúng tôi nỗ lực tạo ra môi trường làm việc lành mạnh và an toàn cho các nhân viên. Ví dụ: các nhân viên nhà máy của chúng tôi được huấn luyện liên tục về sức khỏe và an toàn cần thiết cho công việc của họ, đồng thời các cơ sở sản xuất của chúng tôi được quản lý chặt chẽ thong qua thiết kế phù hợp, kiểm soát kỹ thuật và hành chính, bảo dưỡng phòng ngừa và xây dựng quy trình làm việc an toàn. Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên.

Các nguyên tắc về Sức khỏe và An toàn được cập nhật hàng năm để phản ánh điều kiện sức khỏe và an toàn hiện tại. Những nguyên tắc này bao gồm quản lý vật liệu nguy hiểm và giảm thương tích tại nơi làm việc và vật liệu nguy hiểm. Chúng tôi cũng đã triển khai hệ thống tự động hóa trong các phần nhất định của quy trình sản xuất, lắp ráp tại các nhà xưởng để giảm rủi ro do thương tích trong lao động.

Các thành phần chính của nguyên tắc Sức khỏe và An toàn của chúng tôi:

 • Cung cấp các biện pháp kiểm soát phù hợp, quy trình làm việc an toàn, bảo dưỡng phòng ngừa, thiết bị an toàn và các biện pháp bảo vệ khác để giảm thiểu các rủi ro về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.
 • Xây dựng chính sách phản hồi khẩn cấp để huấn luyện, thông báo và sơ tán nhân viên trong trường hợp khẩn cấp.
 • Khuyến khích các nhân viên công ty tham gia vào chương trình kiểm tra sức khỏe hàng năm do công ty tài trợ.

Không phân biệt đối xử và Quấy rối

Sự đa dạng là một giá trị cốt lõi của văn hóa công ty giúp chúng tôi đáp ứng các nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng, cộng đồng và đối tác. Chúng tôi là người sử dụng lao động cơ hội công bằng và không phân biệt đối xử trong hoạt động việc làm và nhân sự dựa trên chủng tộc, giới tính, độ tuổi, khuyết tật cơ thể và tinh thần, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc và bất kỳ đặc điểm nào khác được pháp luật hiện hành bảo vệ.

Không sử dụng Lao động Trẻ em

Lao động trẻ em là vấn đề rất nghiêm trọng và chúng tôi thực hiện các biện pháp chủ động để ngăn chặn việc sử dụng lao động chưa đến tuổi tại các cơ sở sản xuất của mình cũng như các nhà cung cấp sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi bắt buộc cung cấp bằng chứng về tuổi để làm việc nhằm đảm bảo đáp ứng tất cả các luật và quy định về lao động của địa phương.

Quy tắc Ứng xử với các Nhà cung cấp của chúng tôi dành cho các nhà cung cấp sản xuất giới hạn mọi hình thức lao động không công bằng và nêu rõ kỳ vọng của chúng tôi rằng tất cả các nhân viên phải ở độ tuổi lao động hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên kiểm tra lao động và truyền đạt các kỳ vọng của mình về lao động công bằng tới các nhà cung cấp sản xuất.

Đối với Nhân tố Môi trường

Mục tiêu của chúng tôi là liên tục tìm ra những cách thức tiên tiến để giảm tiêu thụ năng lượng, loại bỏ dần rác thải và tái sử dụng vật liệu để giảm thiểu tác động tới môi trường và tạo môi trường làm việc bền vững.

Sử dụng Năng lượng và Phát thải

Để giảm lượng phát thải và cắt giảm lượng cacbon của mình, chúng tôi đã thiết kế các chuỗi cung ứng ngắn và hầu hết ở gần địa điểm của công ty. Các kỹ sư của công ty chúng tôi tập trung nghiên cứu các thiết bị tiết kiệm năng lượng nhiều hơn. Ngoài ra, chúng tôi thực thi các tiêu chuẩn trong Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp với các nhà cung cấp sản xuất và đánh giá các thực tiễn môi trường trong quá trình kiểm toán các nhà cung cấp đó.

Quản lý Hóa chất và Vật liệu Có hại

Việc quản lý phù hợp rác thải, hóa chất và các vật liệu khác rất quan trọng đối với việc bảo vệ môi trường và sức khỏe cũng như sự an toàn của các nhân viên nhà máy. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp sản xuất tuân thủ các điều luật và tiêu chuẩn ngành hiện hành, chẳng hạn như Hạn chế Sử dụng Vật chất Độc hại Nhất định trong ngành sản xuất và thi công Quảng cáo. Chúng tôi có một số chương trình chuyên biệt để đảm bảo quản lý và kiểm soát phù hợp phế liệu, bao gồm đánh giá sự tuân thủ của nhà cung cấp, kiểm tra nhà máy và xử lý cũng như bảo quản an toàn hóa chất và phế liệu.

Tái sử dụng và Tái chế

Đối với chúng tôi, việc giảm rác thải bắt đầu bằng giảm rác thải tại nguồn. Chúng tôi cam kết giảm lượng rác thải công nghiệp từ các quy trình sản xuất và tăng cường việc tái chế nguyên vật liệu. Cam kết này đã mang tới kết quả là chúng tôi duy trì được mức tái chế trung bình hàng năm là 60% phế liệu sản xuất. Tại các văn phòng chính của công ty, tất cả các bao bì và phế liệu như hộp bìa cứng, thùng chứa và vật liệu đóng gói bằng nhựa đều được thu gom và tách riêng để tái chế. Hơn nữa, chúng tôi luôn tìm kiếm những giải pháp để giảm thiểu lượng rác thải.

Quản lý và Báo cáo Môi trường

Chúng tôi đã đạt được các chứng nhận từ sở Quản lý Tài nguyên và Môi trường cho việc quản lý môi trường trong sản xuất để liên tục giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường, đồng thời tuân thủ luật pháp các quy định hiện hành do nhà nước ban hành.

Chuỗi cung ứng

Như một điều kiện để làm việc, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp sản xuất tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp của công ty Quảng cáo Sơn Đề Can đối với mọi người, sức khỏe và an toàn cũng như môi trường. Chúng tôi thường xuyên tiến hành việc kiểm tra nhà cung cấp sản xuất để đảm bảo việc tuân thủ và giám sát chặt chẽ bất kỳ nhà cung cấp nào bị coi là có nguy cơ vi phạm Quy tắc Ứng xử của chúng tôi.

Quy tắc Ứng xử các Nhà cung cấp

Quy tắc Ứng xử các Nhà cung cấp (Quy tắc) của công ty chúng tôi mô tả các yêu cầu về trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp của chúng tôi dành cho các nhà cung cấp sản xuất. Như một điều kiện của việc kinh doanh với công ty quảng cáo Sơn Đề Can, chúng tôi hy vọng các nhà cung cấp sản xuất (và nhà cung cấp của họ) biết và triển khai những yêu cầu này và đảm bảo hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Chúng tôi thường xuyên đánh giá việc tuân thủ những yêu cầu này và cân nhắc điều này khi lựa chọn đối tác.

Các yêu cầu về lao động, môi trường và an toàn cũng như đạo đức được đề ra trong Quy tắc nhất quán với các tiêu chuẩn được Liên Hợp Quốc và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xây dựng. Quy tắc của chúng tôi bao gồm:

 • Lao động và nhân quyền, bao gồm việc ngăn chặn lao động trẻ em và lao động không tự nguyện, đối xử công bằng, quyền tự do đoàn thể và tuân thủ quy định.
 • Hoạt động Sức khỏe và An toàn, bao gồm lập kế hoạch chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp và chính sách an toàn lao động.
 • Chính sách môi trường, bao gồm việc ngăn chặn ô nhiễm, quản lý rác thải và tuân thủ quy định.
 • Đạo đức và sự chính trực, bao gồm chính sách tìm nguồn khoáng sản không xung đột, quyền riêng tư và hoạt động kinh doanh công bằng.
 • Hệ thống quản lý, bao gồm tuân thủ luật định và quy định, kiểm toán và đánh giá và lập tài liệu.

Tìm nguồn Có trách nhiệm

Chính sách tìm nguồn của chúng tôi yêu cầu rằng nguyên vật liệu được sử dụng trong các sản phẩm phải được tách riêng, xử lý và sản xuất theo cách có trách nhiệm, nhất quán với các chính sách đạo đức và môi trường. Chúng tôi luôn yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi phải biết và đồng ý với chính sách tìm nguồn có trách nhiệm.

Đối với Cộng đồng

Với tiêu chỉ “Trở thành một công dân tốt chính là việc trở thành một công dân địa phương tốt”, công ty chúng tôi có nhiều chương trình hỗ trợ trong cộng đồng của mình bao gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hiến máu và phục vụ tình nguyện.

Công ty chúng tôi cũng cung cấp một số học bổng cho học sinh từ các gia đình nghèo, có thu nhập thấp, lập quỹ hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

< QUAY LẠI
LIÊN HỆ NGAY FACEBOOK